1. Gặp khách hàng - Khảo sát

2. Thiết kế - Báo giá

3. Ký Hợp đồng

4. Thi công - Nghiệm thu

5. Bảo trì

6. Bảo hành