Máy khói 3000W
Máy khói 3000W Xuất xứ: C.Nghệ EU
Đèn Laser 7 màu 1000Mw
Đèn Laser 7 màu 1000Mw Xuất xứ: C.Nghệ EU
Máy khói 1500W
Máy khói 1500W Xuất xứ: C.Nghệ EU
Đèn Fesnel
Đèn Fesnel Xuất xứ: C.Nghệ EU
Đèn Moving Head Beam 280
Đèn Moving Head Beam 280 Xuất xứ: C.Nghệ EU
Đèn Profile
Đèn Profile Xuất xứ: C.Nghệ EU
Led hoa kỹ xảo
Led hoa kỹ xảo Xuất xứ: C.Nghệ EU
Led cánh bướm
Led cánh bướm Xuất xứ: C.Nghệ EU
Led par RGBW (Zoom)
Led par RGBW (Zoom) Xuất xứ: C.Nghệ EU
Đèn Moving Head Beam 230
Đèn Moving Head Beam 230 Xuất xứ: C.Nghệ EU
Led par full color
Led par full color Xuất xứ: C.Nghệ EU